Kilomeeter Skulptuuri IV
AVATUD KONKURSS

Valimiskomisjon: Maija Rudovska (LV), Triin Metsla (kmS), Ann-Mirjam Vaikla (Narva AiR), Heiti Kulmar (TartMUS), Anne Rudanovski (TKK)

Möödunut meenutades / tuleviku lubadused

Iga uus põlvkond tajub elutempo kiiret kasvu ja hoolimata pingutustest elukvaliteedi parandamiseks, jätkub see muster endiselt. Võimuladvik lubab paremat tulevikku, kuid samal ajal meenutatakse meile kaotatud aega ja kõike, mille jaoks meil enam aega ei jätku. Justkui aja lõksus, käime ringiratast ning ei ole kunagi täielikult kohal.

Me seisame igapäevaselt silmitsi mäluga − tahtlikult või tahtmata, üksi või kollektiivselt. Uudistes, filmides, popmuusikas, teatris, kunstis, kirjanduses; mälestusmärkide ja arhitektuuri kujul – kõikjal taasesitletakse kaotatud aega, mida ei saa enam kunagi olema.

Industriaalrevolutsiooni järel kolisid inimesed linnadesse, et leida tööd ja omandada haridus. Need linnad muutusid kosmopoliitseteks ja teised, väiksemad linnad, asusid üha enam oma tähtsust kaotama. Eredalt kerkib see esile endistes idabloki riikides, kus antud protsess ikka veel kestab ning väiksemad kogukonnad üha enam tagaplaanile langevad.

Kas tuleks säilitada seda, mis on juba möödanik või elada kaasa uuele? Neljandat korda toimuv Kilomeeter Skulptuuri kutsub ebakindla kõrvalseisja rollist välja astuma ja mõtisklema möödunud mälestustest ning tuleviku lubadustest, mis võivad või ei või teoks saada.

Kilomeeter Skulptuuri (kmS) on rahvusvaheline kaasaegse kunsti vabaõhunäitus, mis leiab aset erinevates Eesti linnades väljaspool pealinna. Seni on näitused toimunud Rakveres (2014, 2016) ja Võrus (2015). Pärast pausi 2017. aastal on kmSil uus lähenemisnurk kunsti eksponeerimisse avalikus ruumis. Ühe linna asemel toimub näitus kolmes linnas − Rakveres, Tartus ja Narvas − kus leiavad aset kolm järjestikust näitust.

Kutsume kõikide meediumide ja žanritega töötavaid kunstnikke vastama ülaltoodud sissejuhatusele ning esitlema oma teost osana Kilomeeter Skulptuuri IV näitustest. Teemat võib käsitleda läbi olemasoleva töö või luua uus teos, mis valmib spetsiaalselt mõnd näitust võõrustavat linna silmas pidades. Me julgustame kunstnikke suhestuma kolme linna eripäradega ning töötama kohalike kogukondadega. Selleks võimaldame valituks osutunud kunstnikel sooritada uurimus, mille läbiviimiseks on kaks võimalust. Projektis osalevatele kunstnikele korraldatakse reis, et nädalavahetuse jooksul linna(de)ga lähemalt tutvuda. Lisaks sellele on residentuuriprogrammist huvitatud kunstnikel võimalik veeta periood residentuuris. Iga linn pakub kaks kohta (loe residentuuri kohta lähemalt allpool). Kunstnikud, kes soovivad residentuuri, ei ole kaasatud eelnevalt mainitud nädalavahetusse, sest residentuur pakub piisavalt palju võimalusi linnaga otseseks ja lähemaks tutvumiseks.

Residentuuriprogramm

2018. aastal rajatakse Rakverre uus residentuurimajutus, Tartus ja Narvas on vastavad asutused taotlusvooru edukatele läbijatele juba olemas. Residentuuri eesmärk on töötada põhjalikumalt spetsiifilise kohaga − olgu see siis füüsiline avalik paik või mõni kohaliku elu aspekt. Residentuur pakub võimaluse sotsiaalselt kaasavate ja kogukonnakesksete projektide väljatöötamiseks. Taolised loomingulised suhtlusmeetodid ja initsiatiivid võimaldavad luua keskkonna mitmesugusteks kunstilisteks algatusteks ning teadmiste, tegevuste ja kogemuste vahetamiseks.

Näitused on igas linnas avatud 10 päeva, alustades orienteeruvalt 30. juunil ja lõppedes augusti keskpaigas. Residentuur on saadaval maksimaalselt kahele kunstnikule igas linnas, 4−6 nädalat enne näituste avamist.

Kuidas kandideerida:

1. Tutvu näitusekutse- ja kolme võõrustajalinnaga:

Link Narva linna kodulehele
Link Tartu linna kodulehele
Link VisitEstonia lehele Rakverega tutvumiseks

2. Loe kmSi kandideerimistingimusi: (Lae alla siit)

3. Täida ära kandideerimisvorm (Lae alla siit)

4. Valmista ette kandidatuuri toetavad dokumendid (pildid, CV)

5. Saada 10. märtsiks 2018. a taotlus ja lisadokumendid aadressile kilometre@sculpture.ee

Tulemustest teavitatakse 3 nädala jooksul peale taotluse esitamist.